Bởi {0}
logo
Foshan Nanhai Songgang Xiangang Weizhi Plastic Packaging Factory
实力工厂
Sản Phẩm chính:
Thứ tự xếp hạng3 phổ biến nhất trong Bát & đĩa nhựaFull customizationYears in industry(21)ODM services availableSample-based customization
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.